Skip to main content

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en IPotentials B.V. / IPotentials Domotica B.V. (hierna te noemen IPotentials) deze informatie steeds actueel tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tevens is IPotentials niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites, waarnaar gelinkt wordt. Alle rechten op het materiaal op deze website komen toe aan IPotentials of aan haar licentiegevers. Prijzen en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn.